Gå til innhold

5 ting du burde vite om yrkesfag

Les mer expand_more

Visste du dette om yrkesfag?

Etterspørselen for fagarbeidere med yrkesfaglig kompetanse fortsetter å øke, men hva innebærer egentlig et yrkesfaglig utdanningsløp? Her er fem ting du burde vite om en yrkesfaglig utdanning.

Aldri før har flere jenter søkt seg til linjer sim bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon på videregående skole! Dette betyr at flere jenter nå vil kunne utforske de fantastiske og mange mulighetene innen teknologiutdanning - og flere bedrifter får ansette dyktige og høyt ettertraktede teknologer!


Selv om andelen elever som velger en yrkesfaglig utdanning har øker gradvis, og i år har vist veldig gode tall, er det fortsatt en lang vei å gå for å møte etterspørselen i arbeidsmarkedet for slik kompetanse. Utfordringen ligger ofte i å identifisere hva en yrkesrettet utdanning egentlig er, og mytene rundt yrkesfag kan holde elever tilbake fra å velge et slikt utdanningsløp.

1. En blanding av teori og praksis

I en yrkesfaglig utdanning får du bryne deg på både teori og praksis i løpet av studietiden din, og fagene dine vil i større grad ha en praktisk tilnærming til seg. Teorien du lærer deg i klasserommet legger grunnlaget for det praktiske arbeidet ditt videre, og skal kunne anvendes som lærling.

Flertallet av yrkesfag følger en 2+2-modell, der du først går på videregående skole i to år, og deretter er du i praksis i en bedrift i to år. På denne måten integreres du inn i arbeidslivet på et mye tidligere stadium enn ved et tradisjonelt utdanningsløp.

2. Mer enn 180 yrker å velge mellom

Behovet for kompetanse innenfor yrkesfagene øker og vil fortsette å øke i nærmeste fremtiden. Derfor er yrkesfag et av de sikreste veiene til en garantert jobb i fremtiden, ifølge NAV.

Den praktiske erfaringen du tilegner deg under studieløpet ditt kan anvendes i mer enn 180 yrker som er fordelt over de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene:

  • Medier og kommunikasjon
  • Design og håndverk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektrofag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Naturbruk
  • Restaurant- og matfag
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon

Jobbmulighetene ser derfor svært gode ut for enhver som velger yrkesfag, og du vil kunne stå sterkt i arbeidsmarkedet.3. Lønnet utdanning

Når du er i praksis vil du få lønn i læretiden din, og lønnen din vil øke i løpet av dine to år i praksis. Dette gjør at du ikke bare står sterke økonomisk under utdanningstiden din, men du kan komme deg raskt inn i boligmarkedet og bli selvstendig næringsdrivende om du skulle ønske deg det.

4. Mange muligheter for jenter

Tradisjonelt sett har bransjer som bygg-og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon vært mannsdominerte med et fåtall av jenter. Derimot øker mulighetene for jenter som ønsker å velge en utradisjonell studieretning. Flere arbeidsplasser vektlegger viktigheten av en mangfoldig arbeidsplass, og ønsker fagarbeidere med ulik bakgrunn. Dette vil kunne styrke deg i jobben du gjør, for du vil bringe med deg nye ideer og bruke bakgrunnen din som en fordel i jobben du gjør.

Her kan du lese en artikkel om Caroline som er industriarbeider: "Jeg ville ikke ha et typisk kvinneyrke".

5. Åpner utdanningsmulighetene

Utdanningsmulighetene ved yrkesfag begrenses ikke, og du vil ha frihet til å velge hvordan fremtiden din skal se ut. Du kan bygge på kompetansen du allerede har og jobbe deg opp innenfor fagfeltet ditt. Du kan også endre studieretning, og få generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter studiene dine.

Med andre ord, har du alle dører åpne ved valg av en yrkesfaglig utdanning.