Gå til innhold

Les mer om

Jenter og Teknologi

Les mer expand_more

Jenter og teknologi jobber for å øke kvinneandelen i teknologiutdanninger.

På våre arrangementer møter jenter og unge kvinner rollemodeller som kan fortelle om sin utdanning eller jobb innenfor realfag og teknologi. Siden 2016 har vi reist på en nasjonal turné og møtt tusenvis av unge jenter!

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel.

For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.

Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

Et nasjonalt prosjekt

Jenter og teknologi ble startet av Universitetet i Agder i 2003. I 2016 ønsket NHO å organisere et nasjonalt prosjekt som samordnet og intensiverte arbeidet med å få flere jenter til å velge teknologi. En kampanje bestående av en nasjonal turné og mediekampanje ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. I 2019 ble også Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering samarbeidspartner. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der vi møter om lag 7000 jenter i 9. og 10. klasse, og over 40 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen.

Prosjektleder

Monica Aasen

45684755

monica.aasen@nho.no